Privacy- en cookieverklaring

PRIVACYVERKLARING KLANTADMINISTRATIE

Verzamelen en gebruiken van persoonsgegevens van klanten.

Graag maken wij u er op attent dat wij de persoonsgegevens die u ons verstrekt verzamelen omdat dit noodzakelijk is om een eventuele overeenkomst met u te sluiten en uit te voeren. Bent u een (potentiële) klant van ons, dan gebruiken wij uw gegevens om offertes te maken, specificaties of wensen van een bepaalde zaak of dienst te bepalen, zaken te leveren, werkzaamheden te verrichten, facturen op te maken en/of vlot en efficiënt met u te communiceren omtrent de uitvoeringsaspecten van de overeenkomst. U bent niet verplicht om ons uw persoonsgegevens te verstrekken. Echter is het mogelijk dat wij zonder de nodige persoonsgegevens niet in staat zijn om de hiervoor genoemde werkzaamheden uit te voeren.

Doorgifte aan derden

Bij het uitvoeren van een eventuele overeenkomst kunnen wij soms genoodzaakt zijn om uw persoonsgegevens te delen met externe partijen die onderdelen, materialen en producten toeleveren of die werkzaamheden uitvoeren in opdracht van De Cromvoirtse. Tevens maken wij gebruik van een externe serverruimte voor de opslag van (delen van) onze verkoop- en inkoopadministratie, waar uw persoonsgegevens een onderdeel van uitmaken. Uw persoonsgegevens worden om die reden aan de provider van onze serverruimte verstrekt. Daarnaast maken wij ook gebruik van Microsoft Office en de bijbehorende opslagmogelijkheden voor e-mails en andere bestanden. Ten slotte worden uw persoonsgegevens ook doorgegeven aan de provider van onze nieuwsbrief mailingdienst.

Direct marketing

Als u regelmatig bij ons bestelt, zullen wij de door u opgegeven persoonsgegevens bewaren en gebruiken om u in de toekomst persoonlijk per e-mail op de hoogte te houden van (nieuwe) producten, diensten en aanbiedingen. Het gebruik van uw persoonsgegevens voor promotionele doeleinden is hierdoor van gerechtvaardigd belang. U behoudt echter het recht om bij elke reclamemailing die u ontvangt uzelf hiervoor uit te schrijven. Graag verwijzen wij hiervoor naar de afmeldlink onderaan iedere mailing. Waar u slechts eenmalig klant bij ons was, worden reclameberichten u alleen toegestuurd indien u ons daar vooraf uw toestemming voor heeft gegeven.

Bewaarperiode persoonsgegevens

Wanneer u een offerte bij ons heeft opgevraagd maar geen klant bij ons bent geworden, worden uw gegevens na enige tijd verwijderd. Bent u wél klant bij ons geworden of wij bij u, dan worden uw persoonsgegevens minimaal tien jaar bewaard na het einde van het boekjaar waarin de overeenkomst met u volledig werd uitgevoerd. De periode van tien jaar komt overeen met de periode waarbinnen wij verplicht zijn onze administratie te bewaren voor de EN1090 registratie.

Uw rechten

U behoudt het recht tot het inkijken van uw eigen persoonsgegevens. Wanneer daartoe aanleiding bestaat, kunt u ons ook verzoeken om uw persoonsgegevens aan te vullen of om onjuistheden te wijzigen. Daarnaast behoudt u ook het recht tot het verwijderen van uw persoonsgegevens of het gebruik ervan te laten beperken. Tevens behoudt u het recht om bij ons bezwaar te maken tegen het verzamelen en gebruiken van uw gegevens of om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Tot slot behoudt u het recht tot een verzoek om uw persoonsgegevens te verkrijgen alsook tot het overdragen van deze gegevens aan een ander. Om uw rechten te kunnen uitoefenen kunt u zich wenden tot: (De Cromvoirtse BV, laarakkerweg 18, 5061JR, Oisterwijk, 013-5232000 en info@decromvoirtse.nl). Ook met vragen of voor meer informatie over het verzamelen en gebruiken van uw persoonsgegevens kunt u uiteraard contact met ons opnemen.

14-12-2018

PRIVACYVERKLARING LEVERANCIERSADMINISTRATIE

Doorgifte aan derden

Bij het uitvoeren van een eventuele overeenkomst kunnen wij soms genoodzaakt zijn om uw persoonsgegevens te delen met externe partijen die onderdelen, materialen en producten toeleveren of die werkzaamheden uitvoeren in opdracht van De Cromvoirtse. Tevens maken wij gebruik van een externe serverruimte voor de opslag van (delen van) onze verkoop- en inkoopadministratie, waar uw persoonsgegevens een onderdeel van uitmaken. Uw persoonsgegevens worden om die reden aan de provider van onze serverruimte verstrekt. Daarnaast maken wij ook gebruik van Microsoft Office en de bijbehorende opslagmogelijkheden voor e-mails en andere bestanden. Ten slotte worden uw persoonsgegevens ook doorgegeven aan de provider van onze nieuwsbrief mailingdienst.

Bewaarperiode persoonsgegevens

Wanneer wij een offerte bij u hebben opgevraagd maar geen klant van u zijn geworden, worden uw gegevens na enige tijd verwijderd. Zijn wij wél klant bij u geworden, dan worden uw persoonsgegevens minimaal tien jaar bewaard na het einde van het boekjaar waarin de overeenkomst met u volledig werd uitgevoerd. De periode van tien jaar komt overeen met de periode waarbinnen wij verplicht zijn onze administratie te bewaren voor de EN1090 registratie.

Uw rechten

U behoudt het recht tot het inkijken van uw eigen persoonsgegevens. Wanneer daartoe aanleiding bestaat, kunt u ons ook verzoeken om uw persoonsgegevens aan te vullen of om onjuistheden te wijzigen. Daarnaast behoudt u ook het recht tot het verwijderen van uw persoonsgegevens of het gebruik ervan te laten beperken. Tevens behoudt u het recht om bij ons bezwaar te maken tegen het verzamelen en gebruiken van uw gegevens. Vindt u dat wij onjuist omgaan met uw persoonsgegevens dan behoudt u het recht hierover een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Tot slot behoudt u het recht tot een verzoek om uw persoonsgegevens te verkrijgen alsook tot het overdragen van deze gegevens aan een ander.

Echter kunt u de hierboven verenemde rechten niet onder alle omstandigheden uitoefenen. Wanneer uw persoonsgegevens bijvoorbeeld nodig zijn om de wet na te leven, kunt u geen bezwaar maken of verzoek doen om uw persoonsgegevens te verwijderen.

Om uw rechten te kunnen uitoefenen kunt u zich wenden tot:
Cromvoirtse IJzerhandel B.V.
Afdeling Inkoop
Laarakkerweg 18
5061 JR OISTERWIJK
013 – 5232 000
inkoop@decromvoirtse.nl

Ook met vragen of voor meer informatie over het verzamelen en gebruiken van uw persoonsgegevens kunt u uiteraard contact met ons opnemen.

COOKIES

Cookies zijn kleine tekstbestanden die tijdens het bezoek aan onze website op uw computer, tablet of smartphone worden geplaatst. In deze tekstbestanden wordt informatie opgeslagen die bij een later bezoek herkend worden door deze website.

Onze website maakt gebruik van tracking cookies indien u daar toestemming voor heeft gegeven. Dit doen wij om informatie te verzamelen over uw surfgedrag op het internet opdat wij u gericht producten of diensten kunnen aanbieden. U behoudt het recht om uw toestemming te allen tijde in te trekken. Uw gegevens worden maximaal één jaar bewaard.

Daarnaast maakt onze website gebruik van functionele cookies. Deze hebben als doel het gebruik van onze website eenvoudig te maken. Denkt u hierbij bijvoorbeeld aan het bewaren van producten in uw winkelwagen of het onthouden van uw inloggegevens tijdens uw bezoek.

Ten slotte worden er ook analytische cookies ingezet om informatie te verzamelen over uw surfgedrag binnen de website, bijvoorbeeld welke pagina’s er bezocht worden en waarop er geklikt wordt. Hiervoor maken wij gebruik van Google Analytics. De informatie die Google op deze manier verzamelt, wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd.